Yes, she can!

2021-2022

Vrouwen zijn nog steeds duidelijk ondervertegenwoordigd in de klassieke muziek. Eeuwenlang werd beweerd dat zij ongeschikt waren om een blaasinstrument te bespelen omdat hun longen te klein waren, en als violisten vonden de mannen hen “onbetamelijk”. En zelfs het dirigeerstokje werd hun niet toevertrouwd – hoewel het maar 30 gram weegt.

Visionairen die de ontwikkeling van de klassieke muziek aanmoedigden met hun daadkracht en financiële  steun, zoals Nadezhda Von Meck, kunstenaars die de wereld hebben veranderd en dienden als inspiratie, zoals George Sand en getalenteerde musici die werden belemmerd door moeilijkheden in het dagelijks leven en ongelijke behandeling; hun worsteling en hun niet te stuiten wilskracht en liefde voor de muziek zijn een inspiratie voor ons. Wij delen hun verhalen aan de hand van nieuwe teksten geschreven door prijswinnend schrijfster Ivana Bodrožić en muziek van Hildegard von Bingen, Clara Schumann, Frédéric Chopin, Pyotr Ilyich Tchaikovsky en Henriëtte Bosmans.