Stichting Ardemus

 

Contact:
stichting@ardemusquartet.com

Bestuur:
Marlou Overheul – voorzitter
Claartje Gieben – secretaris
Jan Cramer – penningmeester

Doelstelling:
Het financieel ondersteunen van het Ardemus Quartet om zijn muzikale, culturele en educatieve activiteiten te kunnen (laten) ontplooien.
Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

KvK: 54822068
RSIN: 851453624
Bankrekening: NL50 RABO 0127 9530 19

Jaarverslag Stichting Ardemus 2022

Beleidsplan Stichting Ardemus 2023-2027